×

Megjegyzés

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde

2532 Tokodaltáró, Sport utca 3.

OM: 202246
Telefon, fax: 33/505-640
E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Intézményvezető: Horváth Ágota
Honlap: https://www.altaroovibolcsi.hu/

„Kisdedovó felavatása és megnyitása Tokod-Altárón.

A Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. Tokod-altárói bányatelepén f. hó 9.-én vasárnap reggel 9 órakor történt meg a társulat által fenntartott kisdedovó ünnepélyes felszentelése, amelyet Takács Marczel Tokod községi plébános végzett. A beszentelés után a kisdedovó jövő látogatóiból kiválasztott csöppségek felköszöntötték Csanády László bányaigazgatót, ki lelkes szavakkal elmondott beszédében kiemelte a kisdedóvó fontosságát, kérve az óvónők odaadó munkásságát. Az óvoda f. hó 10.-ével meg is nyílt, eddigelé a beiratkozottak száma : 157.”

A fenti újságcikk alapján, Tokodaltárón, 1924-ben kezdődött meg az óvodai ellátás. A jelenlegi felső épületet 1960-ban adták át, mely a Dorogi Szénbányák Vállalat Szolgáltató Üzemének fennhatósága alá tartozott. 1989-től a Tokod Nagyközségi Tanács lett a fenntartó, majd 1992-től, Tokodaltáró község leválásával Tokodaltáró Község Önkormányzata vette át működtetését. 2005-ben óvodánk felvette az első óvodaalapító, Brunszvik Teréz nevét.

Tárgyi adottságok
Intézményünk két külön álló, régi épületből áll, a felsőben kettő, az alsóban három csoport működik. A régi épületből adódóan nem a legkorszerűbb az intézmény helyiségeinek kialakítása és beosztása, ennek ellenére óvodánk családias, hangulatos környezetet mutat. Ízlésesen berendezett csoportszobákban, családias környezetben várjuk óvodásainkat, gondoskodva arról, hogy változatos tevékenységekben, élményekben legyen részük. Törekszünk a társadalmi változásokhoz, helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazodva a színvonalas pedagógiai munka végzésére. (2,5) 3 éves kortól befogadói vagyunk a tokodaltárói gyermekeknek, igyekszünk mérsékelni a hozott hátrányokat, és eredményesen felkészíteni a gyermekeket az iskolai életre.

Intézményünkben 7 fő főállású óvodapedagógus dolgozik, melyből 5 fő fejlesztőpedagógusi, 1 fő gyógypedagógiai, 1 fő gyógytestnevelési végzettséggel rendelkezik. Nevelőmunkánkat 4 fő szakképzett dajka segíti, akik a takarítási feladatokat is ellátják. Logopédusunk heti 9 órában foglalkozik a megkésett beszédfejlődésű, illetve a beszédhibás gyermekekkel. Integrált nevelést folytatunk, gyógypedagógus bevonásával lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására, fejlesztésére. Egyéb munkakörben 1 fő óvodatitkár, 1 fő konyhai kisegítő dolgozik.


A parkosított udvaron homokozók, mászókák és hinták állnak a gyermekek rendelkezésére. Rendelkezünk tornaszobával, mely a meglévő felszereléseivel, eszközeivel a gyermekek mozgásigényét maximálisan kielégíti. A csoportszobák felszerelése jónak mondható, rendelkezünk megfelelő játékokkal, zenei készlettel, anyanyelvi nevelést elősegítő, a szűkebb és tágabb természeti-emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyait megtapasztaló és megismerést segítő eszközökkel, melyek biztosítják a gyermekek minden irányú fejlődését.
Horváth Ágota
óvodavezető

Pedagógiai hitvallás, program
Az óvoda pedagógiai programja:
Nevelőtestületünk az óvodai nevelés céljainak meghatározásánál abból a szakmai meggyőződésből indult ki, hogy a prevencióra, a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van. Fő feladatunk a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, melyben alapvetően támaszkodunk a természetes megnyilvánulási formákra, a mozgásra és a játékra, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre. Fontosnak tartjuk, hogy a tervezésben lehetőség szerint az egyes gyermekek érési üteméhez, fejlettségi szintjéhez igazodjunk. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, ami nagyon fontos, hiszen csak együttes neveléssel érhetünk el igazán jó eredményeket. Ennek érdekében fogadóórák keretében szívesen állunk a szülők rendelkezésére. Porkolábné Dr. Balogh Katalin Komplex Prevenciós Óvodai Programjának adaptálásában láttuk a nevelés filozófiáját, cél és feladatrendszerét követve, a helyi sajátosságokat figyelembe véve. Nevelésünk célja a gyermekek egészséges életviteléhez szükséges egészség- és testkultúrális szokások, magatartáskészségek megalapozása, alakítása, testi fejlődésük elősegítése. Az egészséges életmódra nevelés érdekében minden héten egyszer gyümölcs-zöldségnapot tartunk a csoportokban, megismertetjük a gyermekekkel az egészséges ételeket.
Programunkban szerepel évszakhoz kötötten kirándulások szervezése, közvetlen környezetünk, településünk és Esztergom környékének megismerése. Fontosnak érezzük, hogy környezetünk védelmére, a természet értékeire is felhívjuk a gyermekek figyelmét. Nagy súlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére, a tanulási zavarok megelőzésére. Kiemelten foglalkozunk a tartásjavító, gyógytestnevelést szolgáló gyakorlatok folyamatos alkalmazásával. Az iskolára való felkészítést tudatos pedagógiai eljárásokkal segítjük elő, az életkori sajátosságok, a gyermek játékigényének, egyéniségének tiszteletben tartásával, differenciált speciális képzéssel. Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni partnereinkkel (szülőkkel, Gárdonyi Géza Általános
Iskola pedagógusaival, Gyermekjóléti Szolgálattal, gyermekorvossal, védőnővel, fenntartóval, Nevelési Tanácsadó dolgozóival).

Alapítványunk:
Ép testben ép lélek Alapítvány
Bankszámlaszám:
58600513-11032807
Adószám:
18613298-1-11

A fenntartói finanszírozás kiegészítésére jött létre „Ép testben ép lélek” Alapítványunk, mely az egészséges életmód kialakításához, az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez, valamint az óvoda nevelőmunkáját segítő eszközök, játékok, felszerelések vásárlásához nyújt segítséget.

Menü

kedvezmenyezetti infoblokk fekvo magyar rgb page 0001 

 

Vármegyejáró filmsorozat
Tokodaltáró
TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

 

Energetikai korszerűsítés Tokodaltárón

Részletekért kattintson az alábbi képre

Mi a teendő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset esetén?

kep honlapra

Go to top