×

Megjegyzés

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

Brunszvik Teréz Óvoda

2532 Tokodaltáró, Sport utca 3.
OM: 202246
Telefon, fax: 33/505-640
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Intézményvezető: Herczeg Mária

Óvodapedagógusok száma: 7 fő (óvodavezetővel együtt)

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:

- Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógus: 5 fő

- Felsőfokú végzettségű, szakvizsgát tett főállású óvodapedagógus: 2 fő

Dajkák száma: 4 fő

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka: 4 fő

Bemutatkozás: Óvodatörténet
Tokodaltárón 1940-ben kezdődött meg az óvodai ellátás. A jelenlegi felső épületet 1960-ban adták át, mely a Dorogi Szénbányák Vállalat Szolgáltató Üzemének fennhatósága alá tartozott. 1989-től a Tokod Nagyközségi Tanács lett a fenntartó, majd 1992-től, Tokodaltáró község leválásával Tokodaltáró Község Önkormányzata vette át működtetését. 2005-ben óvodánk felvette az első óvodaalapító, Brunszvik Teréz nevét.

Tárgyi adottságok:
Intézményünk két külön álló, régi épületből áll, a felsőben egy, az alsóban három csoport működik. A régi épületből adódóan nem a legkorszerűbb az intézmény helyiségeinek kialakítása és beosztása, ennek ellenére óvodánk családias, hangulatos környezetet mutat. Ízlésesen berendezett csoportszobákban, családias környezetben várjuk óvodásainkat, gondoskodva arról, hogy változatos tevékenységekben, élményekben legyen részük. Törekszünk a társadalmi változásokhoz, helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazodva a színvonalas pedagógiai munka végzésére. (2,5) 3 éves kortól befogadói vagyunk a tokodaltárói gyermekeknek, igyekszünk mérsékelni a hozott hátrányokat, és eredményesen felkészíteni a gyermekeket az iskolai életre.

Intézményünkben 7 fő főállású óvodapedagógus dolgozik, melyből 5 fő fejlesztőpedagógusi, 1 fő gyógypedagógiai, 1 fő gyógytestnevelési végzettséggel rendelkezik. Nevelőmunkánkat 4 fő szakképzett dajka segíti, akik a takarítási feladatokat is ellátják. Logopédusunk heti 9 órában foglalkozik a megkésett beszédfejlődésű, illetve a beszédhibás gyermekekkel. Integrált nevelést folytatunk, gyógypedagógus bevonásával lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására, fejlesztésére. Egyéb munkakörben 1 fő óvodatitkár, 1 fő konyhai kisegítő dolgozik.

A parkosított udvaron homokozók, mászókák és hinták állnak a gyermekek rendelkezésére.

Rendelkezünk tornaszobával, mely a meglévő felszereléseivel, eszközeivel a gyermekek mozgásigényét maximálisan kielégíti. A csoportszobák felszerelése jónak mondható, rendelkezünk megfelelő játékokkal, zenei készlettel, anyanyelvi nevelést elősegítő, a szűkebb és tágabb természeti-emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyait megtapasztaló és megismerést segítő eszközökkel, melyek biztosítják a gyermekek minden irányú fejlődését.

Pedagógiai hitvallás, program

Az óvoda pedagógiai programja:
Nevelőtestületünk az óvodai nevelés céljainak meghatározásánál abból a szakmai meggyőződésből indult ki, hogy a prevencióra, a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van. Fő feladatunk a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, melyben alapvetően támaszkodunk a természetes megnyilvánulási formákra, a mozgásra és a játékra, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre. Fontosnak tartjuk, hogy a tervezésben lehetőség szerint az egyes gyermekek érési üteméhez, fejlettségi szintjéhez igazodjunk. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, ami nagyon fontos, hiszen csak együttes neveléssel érhetünk el igazán jó eredményeket. Ennek érdekében fogadóórák keretében szívesen állunk a szülők rendelkezésére.

Porkolábné Dr. Balogh Katalin Komplex Prevenciós Óvodai Programjának adaptálásában láttuk a nevelés filozófiáját, cél és feladatrendszerét követve, a helyi sajátosságokat figyelembe véve. Nevelésünk célja a gyermekek egészséges életviteléhez szükséges egészség- és testkultúrális szokások, magatartáskészségek megalapozása, alakítása, testi fejlődésük elősegítése. Az egészséges életmódra nevelés érdekében minden héten egyszer gyümölcs-zöldségnapot tartunk a csoportokban, megismertetjük a gyermekekkel az egészséges ételeket. Programunkban szerepel évszakhoz kötötten kirándulások szervezése, közvetlen környezetünk, településünk és Esztergom környékének megismerése. Fontosnak érezzük, hogy környezetünk védelmére, a természet értékeire is felhívjuk a gyermekek figyelmét. Nagy súlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére, a tanulási zavarok megelőzésére. Kiemelten foglalkozunk a tartásjavító, gyógytestnevelést szolgáló gyakorlatok folyamatos alkalmazásával. Az iskolára való felkészítést tudatos pedagógiai eljárásokkal segítjük elő, az életkori sajátosságok, a gyermek játékigényének, egyéniségének tiszteletben tartásával, differenciált speciális képzéssel.

Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni partnereinkkel (szülőkkel, Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusaival, Gyermekjóléti Szolgálattal, gyermekorvossal, védőnővel, fenntartóval, Nevelési Tanácsadó dolgozóival).

Alapítvány:

Óvodánk alapítványa: „Ép testben ép lélek"

Adószáma: 18613298-1-11

A fenntartói finanszírozás kiegészítésére jött létre „Ép testben ép lélek” Alapítványunk, mely az egészséges életmód kialakításához, az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez, valamint az óvoda nevelőmunkáját segítő eszközök, játékok, felszerelések vásárlásához nyújt segítséget.

 

 

Önkormányzati választás 2019

letoltes 3

Energetikai korszerűsítés Tokodaltárón

Részletekért kattintson az alábbi képre

ASP Pályázat

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

 

Go to top