×

Megjegyzés

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

Beszámoló a Képviselő-testület 2020. szeptember 30-ai üléséről

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-án tartotta soron következő rendes ülését a Polgármesteri Hivatal rendezvénytermében. A Képviselő-testület a következő fontosabb ügyekben döntött, határozott.

1. Intézményi beszámolók

Az 1. napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde 2019/2020. nevelési évéről szóló beszámolót, valamint az idei nevelési év munkatervét. A 2. napirendi pontban a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója nyújtott tájékoztatást a 2019/2020-as tanévről.

2. Vasút utcai telkek értékesítése

A Képviselő-testület döntött a Vasút utcában található ingatlanok értékesítéséről. Az Önkormányzat a hat darab ingatlant – forgalmi értékbecslés alapján – 1.150.000 Ft/ingatlan áron értékesítette. Az Önkormányzat az ajánlatát 2020. december 15-éig tartja fenn, eddig az időpontig a vevőknek a vételárat rendezniük kell.

3. A 2020. évi költségvetés módosítása, az I. féléves teljesítés tárgyalása

A Képviselő-testület módosította 2020. évi költségvetését a következő tételekkel:

- Az év elején tervezett 8.000.000 Ft gépjárműadó bevételt a járványügyi védekezés miatt tovább kell utalnunk a központi költségvetésbe, ezért ezzel az összeggel nem számolhatunk.

- Aktualizálásra kerültek az Önkormányzat 2020. évben a központi költségvetésből kapott támogatásai.

- Az Önkormányzat támogatást nyert a Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére, melyhez 80.020.290 Ft előleget utaltak a településnek.

- A tartalék előirányzatból átcsoportosítottuk azt az 1.000.000 Ft-ot, mellyel a tokodi temető ravatalozójához vezető út felújításához járultunk hozzá.

- Az Önkormányzat 2.821.125 Ft támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzésére. Ez az összeg is beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása folyamatban van.

- A tartalék terhére átcsoportosításra került a szociális étkeztetés ellátásához szükséges 300.000 Ft többletköltség.

A költségvetés I. féléves teljesítését jelentős mértékben befolyásolták a koronavírus miatt bevezetett rendkívüli intézkedések. A forráselvonások, a járvány elleni védekezés kiadásai, valamint a bevételek elmaradása miatt a költségvetés teljesülése elmarad az időarányosan elvárható mértéktől.

4. Lakásrendelet

A Képviselő-testület tárgyalta az új lakásrendelet tervezetét. A rendelettervezet rögzíti a lakások piaci alapon és a szociális alapon történő bérbeadásának feltételeit, valamint a 2021. január 1-jén hatályba lépő bérleti díjak összegét. A rendelettervezetet véleményezésre megküldtük a lakások bérlőinek. Az új rendelt elfogadására várhatóan az októberi rendes ülésen kerül sor.

5. Útfelújítások

A Képviselő-testület nyílt pályázatot írt ki a Balassi Bálint utca és a Kalamár János utca felújítására, melyhez a Magyar Falu Program keretében nyertünk 18.991.092 Ft támogatást. Négy vállalkozó nyújtott be pályázatot, melyből a legkedvezőbb ajánlatot a Resszer-Építő Kft. adta be 14.903.618 Ft+ÁFA összeggel. A műszaki ellenőri feladatokkal - három ajánlat bekérést követően – az Útvonal Kft.-t bízta meg az Önkormányzat, 630.000 Forint+Áfa díj ellenében.

6. Helyi védett természeti terület kialakítása

A Képviselő-testület a Gete-hegy és környékének helyi jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításához szükséges Kezelési Terv elkészítésével az Euronatur Bt.-t (Tata, Bacsó Béla utca 58.) bízta meg bruttó 300.000 Ft összegért.

7. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Tokodaltáró Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. A pályázattal kapcsolatos információk, a beadási határidő megtalálható a település honlapján, facebook oldalán és a hirdetőtáblákon.

8. Járda-és vízelvezető rendszer felújítása

Az Iskola utca aszfaltozásával egyidejűleg meg kellett oldanunk a csapadékvíz elvezetését és a járda felújítását is az utcában. Ezzel a feladattal az aszfaltozást végző vállalkozót, a Resszer- Építő Kft.-t bíztuk meg 1.602.000 Ft+ÁFA vállalkozási díjért.

9. Kátyúzás

A Képviselő-testület döntött a tavasszal elkezdett kátyúzás idén ősszel történő folytatásáról is. A költségvetés jelenleg csak a balesetveszélyes, mélyebb kátyúk kijavítására nyújt lehetőséget. Ezek felmérése megtörtént, a kátyúzás folyamatban van, melyhez további bruttó 700.000 Ft összeget biztosít a Képviselő-testület.

10. Kamerarendszer kiépítése az Óvoda közben

Önkormányzatunk közpénzből elszállította az Óvoda köz 2/4. szám alatti ingatlan udvarában illegálisan felhalmozott hulladékot. Az ingatlant elkerítettük és 226.267 Ft+ÁFA vállalkozási díjért kamerát helyezünk el a területen, mely az utca első szakaszát figyeli. Hulladék illegális elhelyezése esetén megtesszük a feljelentést.

Tokodaltáró, 2020. október 6.

Petrik József
polgármester

Menü

 

Magyar Falu Program

kezdo

ASP Pályázat

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

 

Energetikai korszerűsítés Tokodaltárón

Részletekért kattintson az alábbi képre

Go to top