Meghívó Képviselő testületi ülésre - 2017. szeptember 27.

M e g h í v ó

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

összehívom,

melyre – az előterjesztések csatolása mellett - tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Döntés a Brunszvik Teréz Óvoda 2016/2017. nevelési évéről szóló beszámolójának, valamint a 2017/2018. nevelési év munkatervének elfogadásáról
Előterjesztő: Petrik József polgármester
2. Döntés a Gárdonyi Géza Általános Iskola 2016/2017-es tanévéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Petrik József polgármester
3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Petrik József polgármester
4. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Petrik József polgármester
5. Az Iskola utca 8. szám alatti önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Petrik József polgármester
6. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előterjesztő: Petrik József polgármester
7. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Petrik József polgármester
8. Beszámoló az elmúlt időszakban elfogadott határozatok végrehajtásáról és a zárt ülésen elfogadott határozatok kihirdetéséről
Előterjesztő: Petrik József polgármester
9. A Képviselő-testület és szervez Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Petrik József polgármester
10. Papp István ingatlanvásárlási kérelme
Előterjesztő: Petrik József polgármester
11. Egyebek
A Képviselő-testületi ülés helye: Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
Tokodaltáró, József Attila u. 31.
Rendezvényterem

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2017. szeptember 27. (szerda) 18:00 óra
Tokodaltáró, 2017. szeptember 22.

Petrik József
polgármester

Go to top