×

Figyelmeztetés

Nem sikerült betölteni az XML-fájlt

Opening and ending tag mismatch: meta line 11 and head

Opening and ending tag mismatch: secion line 175 and section

EntityRef: expecting ';'

EntityRef: expecting ';'

EntityRef: expecting ';'

Opening and ending tag mismatch: meta line 10 and html

Premature end of data in tag meta line 9

Premature end of data in tag meta line 8

Premature end of data in tag meta line 7

Premature end of data in tag head line 6

Premature end of data in tag html line 5

Meghívó Képviselő testületi ülésre - 2017. szeptember 27.

M e g h í v ó

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

összehívom,

melyre – az előterjesztések csatolása mellett - tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Döntés a Brunszvik Teréz Óvoda 2016/2017. nevelési évéről szóló beszámolójának, valamint a 2017/2018. nevelési év munkatervének elfogadásáról
Előterjesztő: Petrik József polgármester
2. Döntés a Gárdonyi Géza Általános Iskola 2016/2017-es tanévéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Petrik József polgármester
3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Petrik József polgármester
4. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Petrik József polgármester
5. Az Iskola utca 8. szám alatti önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Petrik József polgármester
6. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előterjesztő: Petrik József polgármester
7. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Petrik József polgármester
8. Beszámoló az elmúlt időszakban elfogadott határozatok végrehajtásáról és a zárt ülésen elfogadott határozatok kihirdetéséről
Előterjesztő: Petrik József polgármester
9. A Képviselő-testület és szervez Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Petrik József polgármester
10. Papp István ingatlanvásárlási kérelme
Előterjesztő: Petrik József polgármester
11. Egyebek
A Képviselő-testületi ülés helye: Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
Tokodaltáró, József Attila u. 31.
Rendezvényterem

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2017. szeptember 27. (szerda) 18:00 óra
Tokodaltáró, 2017. szeptember 22.

Petrik József
polgármester

ASP pályázat

Tájékoztató

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

 

Időjárás

Tokodaltáró

Go to top