Képviselő-testületi ülés meghívó-2017.01.25

M e g h í v ó

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

összehívom,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásról

Előterjesztő: Petrik József polgármester

2. Az Iskola u. 8. szám alatti önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntésről

Előterjesztő: Petrik József polgármester

3. Gáspár Anikó ingatlanvásárlási kérelméről

Előterjesztő: Petrik József polgármester

4. Egyebek

5. A Bányász Kultúrotthon igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálása /Zárt ülés/

Előterjesztő: Petrik József polgármester

6. Szociális célú széntámogatás ügyében fellebbezés elbírálás/Zárt ülés/

Előterjesztő: Petrik József polgármester

A Képviselő-testületi ülés helye: Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal

Tokodaltáró, József Attila u. 31. Rendezvényterem

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2017. január 25. (szerda) 18:00 óra

Tokodaltáró, 2017. január 20.

Petrik József

polgármester

 

Go to top