×

Megjegyzés

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

Pályázat: Bányász Kultúrotthonának  Intézményvezető

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállááról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tokodaltáró Község Önkormányzata

Bányász Kultúrotthonának

Intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 6 hónap próbaidővel

A vezető megbízás időtartama:

5 év határozott időtartam

Foglalkoztatás jellege:

4 órás részmunkaidős

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 14.

Ellátandó feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, valamint kiemelkedő közművelődési tevékenység ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendelkezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet,

felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor diploma, oklevél, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzése és okirattal történő igazolása, vagy a jogszabályban előírt határidőben történő elvégzésének vállalása, 

kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,

felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások),

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

személyügyi feladatok terén szerzett jártasság,

szerződések megkötésében szerzett jártasság,

rendezvények megszervezésében és lebonyolításában szerzett jártasság.

A munkakör betölthetőégének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

A pályázat kiírással kapcsolatban további információt Petrik József nyújt a 33/505635-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tokodaltáró Község Önkormányzatának címére történő megküldésével (2532 Tokodaltáró, József Attila u. 31.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázathoz csatolandó:

részletes szakmai önéletrajz,

a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai program,

iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az állás elnyerése esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a kinevezés napjáig bemutatja,

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik,

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az adatainak kezeléséhez a pályázat lefolytatása során.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

Tokodaltáró község honlapja 2016. 12. 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokodaltaro.hu honlapon szerezhet.

ASP pályázat

Országgyűlési választás

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

 

Go to top