×

Figyelmeztetés

Nem sikerült betölteni az XML-fájlt

Opening and ending tag mismatch: meta line 11 and head

Opening and ending tag mismatch: secion line 175 and section

EntityRef: expecting ';'

EntityRef: expecting ';'

EntityRef: expecting ';'

Opening and ending tag mismatch: meta line 10 and html

Premature end of data in tag meta line 9

Premature end of data in tag meta line 8

Premature end of data in tag meta line 7

Premature end of data in tag head line 6

Premature end of data in tag html line 5

Képviselő-testületi ülés meghívó: 2016. november 30

M e g h í v ó

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését

összehívom,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Petrik József polgármester

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Petrik József polgármester

3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Petrik József polgármester

4. Helyi Építési Szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Petrik József polgármester

5. Döntés a szociális célú széntámogatásról szóló rendelet megalkotásáról és a barnakőszén megrendeléséről

Előterjesztő: Petrik József polgármester

6. A Gárdonyi Géza Általános Iskola köznevelési feladatainak ellátásához szükséges vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adása

Előterjesztő: Petrik József polgármester

7. Pályázati kiírása a Bányász Kultúrotthon vezetői álláshelyére

Előterjesztő: Petrik József polgármester

8. Döntés a hó- és síkosság-mentesítési feladatok megrendeléséről

Előterjesztő: Petrik József polgármester

9. Közvilágítási lámpatestek karbantartása

Előterjesztő: Petrik József polgármester

10. Döntés a sportcsarnok bérleti díjáról, valamint ingyenes használatáról

Előterjesztő: Petrik József polgármester

11. A Tokodaltárói Barátság Atlétikai Klub Judo Szakosztályának kérelmével kapcsolatos döntésről

Előterjesztő: Petrik József polgármester

12. Döntés a Tokodaltáró, Iskola utca 12. szám alatti ingatlanról

Előterjesztő: Petrik József polgármester

13. Tokodaltáró Községért cím odaítélése /ZÁRT ÜLÉS/

Előterjesztő: Petrik József polgármester

14. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról /ZÁRT ÜLÉS/

Előterjesztő: Petrik József polgármester

15. Egyebek

A Képviselő-testületi ülés helye: Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal

Tokodaltáró, József Attila u. 31.

Rendezvényterem

A Képviselő-testületi ülés ideje: 2016. november 30. (szerda) 18:00 óra

Tokodaltáró, 2016. november 25.

Petrik József

polgármester

 

 

ASP pályázat

Tájékoztató

Tájékoztató videó a helyes csatornahasználatról

Képre kattintva megtekinthető a videó!

 

Időjárás

Tokodaltáró

Go to top